مرور برچسب

بارش باران و برف

سه روز برفی و پرمخاطره پیش روی کشور

به گزارش نیکان شهر، بر اساس تحلیل سازمان هواشناسی، سامانه بارشی جدید سبب وقوع چندین مخاطره جوی از جمله بارش برف و باران می شود. سازمان هواشناسی برای مواجهه مناسب با این شرایط هشدار سطح نارنجی صادر و نسبت به وقوع مخاطرات جوی نظیر بارش…
ادامه مطلب ...