مرور برچسب

مهرگان قزوین

امتیاز طرح نهضت ملی مسکن قابلیت خرید و فروش ندارد

به گزارش نیکان شهر، محمد صادقی مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: هر نوع خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن غیر قانونی بوده و تمام عواقب حقوقی و قضایی ناشی از آن متوجه فروشنده و خریدار است. وی گفته است: باوجود اطلاع رسانی‌ها و هشدارها،…
ادامه مطلب ...