مرور برچسب

مواد مخدر

کنگره شهدای مبارزه با مواد مخدر برگزار می‌شود

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد و دبیر برگزاری مراسم سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر از برگزاری کنگره شهدای مبارزه با مواد مخدر خبر داد. حمید صرامی مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد و دبیر برگزاری مراسم سالروز جهانی…
ادامه مطلب ...