مرور برچسب

موتورسیکلت ملی

تولید موتورسیکلت ملی تا دو سال آینده

به گزارش نیکان شهر، جلیل مجاهد رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: صنعت موتورسیکلت کشور با ۴۴ کارخانه برای حدود ۱۶ هزار نفر بصورت مستقیم و حدود ۸۰ هزار نفر بصورت غیرمستقیم اشتغال‌ ایجاد کرده است. رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران…
ادامه مطلب ...