مرور برچسب

موسسات اعتباری غیربانکی

افزایش نرخ سود بانکی

به گزارش نیکان شهر، بر اساس تصمیم بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۳ درصد و نرخ سود سپرده‌های بانکی سه ساله، ۲۲.۵ درصد تعیین شده است. پیش از این، نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۸ درصد بود که با توافق ضمنی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر این نرخ به…
ادامه مطلب ...