مرور برچسب

موسسه اعتباری پایا

رتبه A از موسسه اعتباری (پایا) برای گروه بهمن تمدید شد

به گزارش نیکان شهر، سال گذشته گروه بهمن بعد از کسب افتخاراتی نظیر خودروساز نمونه، بهره ورترین خودروساز، اولین خودروساز سبز، پیشرو بودن در میان شرکتهای خصوصی ، قرار گرفتن در میان کیفی ترین خودروهای تولیدی کشور، توسعه ساخت داخل محصولات ،…
ادامه مطلب ...