مرور برچسب

موسسه نفتی جودی

رایزنی‌های عربستان برای افزایش صادرات نفت

به گزارش نیکان شهر، میزان صادرات عربستان در ماه اکتبر ۰.۷ درصد به صورت ماهانه رشد کرد و از آوریل ۲۰۲۰ بیشترین رشد را ثبت کرد. صادرات نفت عربستان در اکتبر گذشته به هفت میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه در روز رسید، درحالی که این میزان در ماه سپتامبر…
ادامه مطلب ...