مرور برچسب

میزان عیدی

میزان عیدی امسال کارگران چقدر است؟

به گزارش نیکان شهر، مبنای تعیین عیدی پایان سال همه کارگران مشمول قانون کار، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و…
ادامه مطلب ...