مرور برچسب

نائب رئیس انجمن صنعت موتور سیکلت

گواهی اسقاط برای صنعت موتور سیکلت حدود ۲ هزار میلیارد تومان هزینه داشته است

به گزارش نیکان شهر آقای مجید رضایی نائب رئیس انجمن صنعت موتور سیکلت گفت: الزام شماره گذاری موتورسیکلت به گواهی اسقاط براساس قانون هوای پاک تاکنون حدود ۲ هزارمیلیارد تومان برای صنعت موتورسیکلت هزینه داشته است. وی با انتقاد از نحوه اجرای…
ادامه مطلب ...