مرور برچسب

ناوگان امداد و نجات ایران

امداد خودرو ایران سرباز با مدرک فنی استخدام می‌کند

به گزارش نیکان شهر، به منظور همکاری و مشارکت در فرآیند اعطای مشاغل در حوزه خدمات امداد و نجات خودرو به کارکنان واجد شرایط معرفی شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین تسهیل در بهره مندی کارکنان ستادی و خانواده های آنان ازخدمات امداد…
ادامه مطلب ...