مرور برچسب

کارشناس امور بانکی

هر ایرانی ۵ کارت بانکی دارد

به گزارش نیکان شهر بالسینی کارشناس امور بانکی گفت: در کشور ما حجم کارت‌های بانکی که در اختیار مردم قرار دارد بسیار زیاد است یعنی اگر صرفا کارت‌های بانکی در اختیار مردم را در نظر بگیریم بالای ۴۲۰ میلیون کارت در اختیار مردم است که سرانه هر…
ادامه مطلب ...