مرور برچسب

CrashTest

موفقیت تارا در آزمون های اروپایی تصادف جانبی و روبرو

به گزارش نیکان شهر، ایران خودرو، به منظور حصول اطمینان از سطح کیفی و ایمنی محصولات تولیدی و در راستای تعهدات خود به الزامات سازمان ملی استاندارد ایران، براساس نمونه برداری و تحت نظارت شرکت‌های بازرسی، محصولات خود را برای انجام آزمون‌ تصادف…
ادامه مطلب ...