گردشگری نقش مهمی در معرفی تهران مدرن دارد

0 319

شهردار منطقه یک تهران گفت: اگر در سایر پهنه های Sو M ورود کنیم، هم می‌توانیم درآمدهای شهر تهران را تضمین کنیم و هم خدمات را افزایش بدهیم که قطعا رضایت شهروندان را نیز به دنبال خواهد داشت.

حمید موسوی شهردار منطقه یک تهران در خصوص بحث توسعه گردشگری در شهر تهران گفت: امروز ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که همان رشد و آهنگی که در سال های قبل برای ساخت و ساز مسکونی در شهر تهران داشتیم را ادامه دهیم و با همان آهنگ شهر را مدیریت کنیم و قطعا نیاز به جایگزین داریم که بهترین جایگزین تقویت خدمات و گردشگری در شهر تهران است که در جنوب شهری می تواند در قالب فضاهای خدماتی و تجاری نقش ایفا کند مثل محور فداییان اسلام که در طرح تفصیلی هم به عنوان مرکز تجارت بین الملل دیده شده است که البته هنوز هیچ اتفاقی برای آن نیافتاده است.

موسوی افزود: فضای جنوبی تهران ظرفیت بالقوه ای برای ساخت مال ها، هتل ها و سایر مراکز خدماتی دارد که ما متاسفانه تا به امروز از این پتانسیل استفاده ای نشده است.

وی گفت: در جنوب، شرق و غرب شهر تهران نقاط بسیار مستعدی برای گردشگری داریم. شهرری، حریم شرق تهران، ارتفاعات سرخه حصار، کوه های بی بی شربانو و مسگر آباد، فرحزاد و… و بسیاری نقاط دیگر شهر تهران می توانند به بحث رونق گردشگری پایتخت کمک کنند.

شهردار منطقه یک ادامه داد: اگر برنامه ای برای این ظرفیت ها نداشته باشیم، میل به سکونت گاه های غیررسمی تشدید می شود و به زمین خوارها و کوه خوارها و افراد سودجو فرصت سوء استفاده خواهیم داد که نباید این اتفاق بیافتد و چنین اجازه ای به آن ها داده شود.

وی افزود: متاسفانه طی سال های اخیر، در بحث طرح تفصیلی تهران فقط به بخش سکونت توجه کردیم و اگر در سایر پهنه های Sو M ورود کنیم، هم می توانیم درآمدهای شهر تهران را تضمین کنیم و هم خدمات را افزایش بدهیم که قطعا رضایت شهروندان را نیز به دنبال خواهد داشت.

موسوی خاطرنشان کرد: در شمال تهران نیز کوه ها، رود دره ها و تفرج گاه ها نقش بسزایی در بحث رشد و توسعه گردشگری شهر تهران دارند و در کنار سایر پتانسیل های گردشگری تهران می توانند نقش خودشان را برای معرفی پایتخت ایران به عنوان یک شهر امروزی، مدرن و معاصرسازی شده ایفا کند.

منبع: خبرگزاری برنا

پیام بگذارید