ارائه «لایحه بهینه سازی مصرف آب و انرژی در شهرداری تهران» به شورای شهر

0 505

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران از تدوین «لایحه بهینه سازی مصرف آب و انرژی در شهرداری تهران» و خبر داد و گفت: این لایحه جهت بررسی و تصویب به کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران ارسال شد.

صدرالدین علیپور اظهار کرد: بهینه‌سازی و استانداردسازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف از مهم‌ترین روش‌های کنترل مصرف حامل‌های انرژی و صیانت از سرمایه‌های مالی هر سازمان است.

وی با بیان اینکه مهمترین هدف در تدوین این لایحه کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری منابع سازمان‌های شهرداری است، گفت: بهینه‌سازی و استانداردسازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف از مهم‌ترین روش‌های کنترل مصرف حامل‌های انرژی و صیانت از سرمایه‌های مالی هر سازمان است.

علیپور افزود: اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار به عنوان متولی امر انرژی در مجموعه شهری در جهت سیاستگذاری صحیح در حوزه انرژی و تدوین صحیح آیین ‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط در حوزه مدیریت انرژی در ساختمان‌ها، اقدام به بررسی وضعیت مصرف منابع انرژی در ساختمان‌های شهر تهران و ساختمان‌های تحت تملک شهرداری تهران در کاربری‌های مختلف کرده است.

وی با اشاره به اینکه میانگین سرانه مصرف انرژی هر فرد شاغل در شهرداری تهران بسیار بالا و قابل ملاحظه است، گفت: از مهم ترین دلایل این موضوع فرهنگ نادرست مصرف انرژی،رعایت نکردن مباحث مدیریت انرژی، پوسته ساختمان و تجهیزات فرسوده و انرژی‌بر مجموعه شهرداری تهران و از همه مهم‌تر چندکاربری بودن برخی از ساختمان‌های اداری در این مجموعه است. همچنین مصرف آب در شهرداری تهران بیش از میزان نرمال است که در این مورد دو مساله مهم عدم تناسب کیفیت آب با کاربری مورد نظر و استفاده بیش از حد از آب مطرح است.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران دلایل عمده هدررفت آب را عدم همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌ها و سازمان‌های خارج از شهرداری تهران، فقدان ارگانی متولی و ناظر بر این امر، دلایل فنی و تکنیکی و عدم آموزش تخصصی پرسنل، کارگران و شهروندان دانست و اظهارکرد: در چنین شرایطی تدوین و تصویب لایحه بهینه سازی مصرف آب و انرژی در شهرداری تهران می‌تواند کمک بسیاری به ساماندهی اوضاع نابسامان مدیریت مصرف آب در شهرداری تهران کند.

وی ارتقای رتبه انرژی و تسری کاهش هزینه در مجموعه شهرداری تهران، تولی‌گری و مدیریت یکپارچه منابع آب و انرژی در شهرداری تهران، کاهش مصرف آب در کاربری‌های مختلف خصوصاً آبیاری فضای سبز و استفاده از منابع جایگزین آب پایدار به جای استحصال مستقیم از منابع آب زیرزمینی را از جمله اهداف تدوین لایحه بهینه سازی مصرف آب و انرژی در شهرداری تهران برشمرد.

بر اساس اعلام سایت شهرنوشت، علیپور در پایان اظهارکرد: اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران به عنوان متولی امر انرژی در مجموعه مدیریت شهری پایتخت همچنین در راستای حفظ محیط زیست شهری و رسیدن به مدیریت جامع آب و انرژی در مجموعه شهرداری تهران، با همکاری واحد حقوقی خود اقدام به تهیه و تدوین «لایحه بهینه سازی مصرف آب و انرژی در شهرداری تهران» کرده است که جهت بررسی و تصویب به کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران ارسال شد. این لایحه قبل از ارائه به کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری به کلیه سازمان‌های ذینفع جهت ارئه نظر ارسال و پیشنهادات آن‌ها در بازنویسی این لایحه لحاظ شده است.

پیام بگذارید