کرایه تاکسی در تهران گران شد

0 351

اعضای شورای شهر تهران با افزیش ۱۱ درصدی کرایه تاکسی‌ها تا پایان امسال موافقت کردند.

در ادامه جلسه علنی امروز شورای شهر تهران نوبت به بررسی لایحه دو فوریتی مربوط به افزایش قیمت ۱۱ درصدی کرایه تاکسی‌ها رسید.

قنادان درخصوص‌ افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها گفت: در مصوبه قانونی مربوط به سال قبل آمده بود که تاکسیرانی اجازه افزایش قیمت کرایه را ندارد در شرایطی که نرخ پایه حامل‌های مرزی افزایش نیابد.

وی افزود بعد از گران شدن قیمت بنزین و سهمیه بندی ما افزایش نرخ کرایه تاکسی نداشتیم زیرا اعتقادمان این بود که سهمیه به تاکسیرانان داده شده است.

قنادان گفت: البته خوب است به این نکته توجه کنید که سهمیه داده شده برای جبران کم شدن قدرت سوختگیری بوده است و نرخ قیمت بنزین هزار تومانی با پنجاه درصد افزایش به ۱۵۰۰ تومان رسیده است.

وی تصریح کرد حق تاکسیرانان در این مدت ضایع شده است و من تقاضا دارم که شورای شهر تهران با افزایش ۱۱ درصدی قیمت کرایه تاکسی تا پایان سال موافقت کنند.

حسن رسولی در واکنش به این لایحه گفت: تنها نه روز از سال مانده است و افزایش۱۱ درصدی قیمت برای این مدت فایده‌ای ندارد بهتر است به یکباره سال بعد قیمتها افزایش پیدا کند.

محسن هاشمی گفت: تاکسیرانی قصدش این است که یازده درصد پیش از پایان سال کرایه‌ها را افزایش بدهد که سال بعد که افزایش دیگری می‌آورد بر پایه نرخ افزایش یافته پس از این یازده درصد باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خطاب به رسولی گفت: تاکسیرانی نمی‌خواست این موضوع را علنی کند اما شما با این مخالفت و سوالی که مطرح کردید این موضوع را علنی کردید.

سرانجام رای گیری انجام شد و پانزده نفر از اعضای شورای شهر تهران به افزایش قیمت ۱۱ درصدی کرایه تاکسی تا پایان سال رأی مثبت دادند.

منبع: فارس

پیام بگذارید