فروش شستا مشکل کسر بودجه و نقدینگی سازمان را حل نمی‌کند

0 354

عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران کشور گفت: فروش شستا مشکل کسر بودجه و نقدینگی سازمان را حل نمی کند.

قربانعلی رمضانی گفت: دولت اعلام کرد در سال آینده ما شرکتی بنام شستا نداریم و همه را واگذار می‌کنیم چون زیان‌ده است، حال سئوال این است چرا شرکت‌های زیانده در سازمان بوجود آمد که حالا باید واگذار شود؟ همه می‌دانیم چرا می‌خواهید بفروشید ولی آیا با فروش شرکت های زیان‌ده مشکل سازمان حل می شود؟

رمضانی ادامه داد: در سال ۱۳۹۸ کسری بودجه ونقدینگی سازمان۲۱ هزار و۹۳۳ میلیارد تومان است و در سال ۱۳۹۹ این کسر بودجه به مبلغ ۲۹ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند که این روند تا سال ۱۴۰۴ ادامه دارد که اگر فکری برای این سازمان بزرگ بیمه ای نکنید مشخص نیست چند سال می‌تواند روی پای خود باشد و به سرعت به زمین خواهد خورد.

وی ادامه داد: مورد دیگری که هم به سازمان و هم به بازنشستگان خسارت وارد کرد، قانون الزام درمان بود که مجلس مصوب کرد ولی سازمان و مدیر عامل وقت از اجرای آن خودداری کرد، خسارتی که به سازمان وارد شد این بود که اگر آن زمان اجرا می شد بودجه بر آن هزینه دیده شده بود ولی نشد و خسارتی که به باز نشستگان و کارگران وارد شد عدم استفاده از درمان آن قانون بود.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران خراسان رضوی گفت: موردی دیگری که به بازنشستگان لطمه زد این بود که تا سال ۱۳۷۴ هرکس بازنشسته شد در یک سقف متوقف شد کاملا خلاف قانون بود، با اعتراضاتی که صورت گرفت آن خلاف برداشته شد اما لطمه بزرگی بر بازنشستگان وارد شد.

وی در پایان گفت: تاسال ۱۳۹۰ هر خانمی که شوهرش فوت میکرد ۵۰ درصد ازحقوق شوهر را به خانم او می دادند که به دیوان عدالت شکایت شد و از سال ۹۰ کل حقوق فوت شده به همسر تعلق می گیرد، به همین دلیل اکنون حداقل بگیر زیاد داریم و قبل از سال ۹۰ هرکس همسرش فوت کرده طلبکار است که این نیز یکی دیگر از مشکلات است.

منبع: ایلنا

پیام بگذارید