عدم ارائه فهرست حساب‌های درآمدی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران

0 340

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران به لزوم ارائه فهرست حساب‌های درآمدی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران و گزارش عملکرد این حسابها به شورا تاکید کرد.

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در تذکری که تقدیم هیات رئیسه شد، گفت: رعایت قانون و اجرای مصوبات شورا مهم ترین انتظار اعضاء شورا از شهردار محترم و مدیران شهرداری تهران است تا با رعایت و اجرای دقیق و به موقع مصوبات شورا زمینه اداره هر چه بهتر شهر و شهرداری تهران فراهم شود.

او افزود: بر همین اساس و به منظور تاکید بر اجرای دقیق و به موقع تکالیف قانونی به‌ عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند ۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره لزوم «ارائه فهرست حسابهای درآمدی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران و گزارش عملکرد این حسابها به شورا» مشتمل بر موارد زیر تذکر می دهم.

فراهانی تاکید کرد: بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران از جمله مصوبه «فهرست حساب‌های درآمدی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران» به شماره ۲۷۹۲۶ مصوب سال ۱۳۹۳ که بر اساس ماده واحده آن شهرداری مکلف شده است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار به شورای اسلامی شهر تهران ارسال کند.همچنین طبق بند ۱ ماده ۳۵ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران و سوم جزء ۱ بند ت تبصره یک بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران که بر اساس آن تخصیص اعتبار و پرداخت هرگونه منابع نقد و غیرنقد بابت اعتبارات مصوب سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته شهرداری تهران در ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹ منوط به اعلام فهرست کلیه حساب‌های درآمدی سازمان‌ها و شرکت‌های مذکور به اداره کل خزانه‌داری و تأیید این حسابها توسط شورای اسلامی شهر تهران شده است.

فراهانی گفت: شهرداری تهران نه تنها مکلف به اعلام فهرست کلیه حسابهای درآمدی، سازمانها و شرکتهای وابسته به شورای اسلامی شهر تهران و اخذ تایید این حسابها از شورا شده است بلکه می بایست گزارشی از چگونگی واریز درآمدهای اختصاصی سازمانها را به صورت سه ماهه تهیه و به شورا ارائه نماید.

او گفت: متاسفانه علی رغم اتمام مهلت مقرر قانونی و تاکیدات مکرر ادوار شورا بر این مساله تاکنون شاهد اجرای تکالیف یاد شده از سوی شهرداری تهران نبوده ایم که شایسته است اقدام لازم از سوی شهرداری در اسرع وقت صورت گیرد.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: بدون شک اجرای هر چه سریعتر این تکلیف می تواند راهگشای استفاده بهینه شهرداری از جریان نقدینگی سازمانها،شرکتها برای گذار از تنگناهای مالی ناشی از شیوع کرونا باشد.

منبع: ایلنا

پیام بگذارید