احتمال حذف عوارض ساخت و ساز در تهران

0 316

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران درباره موضوع مسکن در پایتخت و اقداماتی که مدیریت شهری جهت حمایت از شهروندان در راستای تأمین مسکن می‌تواند انجام دهد اظهار داشت: موضوع مدیریت و سیاست‌گذاری در حوزه مسکن بر عهده دولت است و شهرداری نقشی ندارد.

وی افزود:‌ البته شهرداری‌ها از آنجایی که متولی صدور مجوز برای ساخت و ساز هستند، ابزارهایی دارند که می‌تواند موضوع ساخت و ساز را تا حدودی هدایت کند و ساخت و ساز را در برخی از مناطق محدود کند.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شهرداری‌ها می‌توانند موضوع عرضه و تقاضای مسکن را به هم نزدیک کنند، گفت: بخش قابل توجهی از ساخت و ساز مسکن در حال حاضر منطبق بر تقاضا نیست و عمدتاً بازار ساخت و ساز مسکن در خدمت سوداگری بوده و نه نیاز واقعی مردم که شورا و شهرداری در جهت نزدیک کردن عرضه و تقاضا ابزارهای محدودی دارند که می تواند به کار گرفته شود.

اعطا گفت: به عنوان مثال جهت تشویق ساخت و ساز در بافت فرسوده عوارضی از متقاضیان دریافت نمی شود و همچنین لغو مصوبه برج‌باغ‌ها سبب شد که ممنوعیت ساخت و ساز در منطقه‌ای که نیاز به ساخت و ساز ندارد ایجاد شود.

وی در مورد نرخ عوارض گفت:‌ عوارض به صورت سالیانه مشخص می‌شود و ممکن است در برخی از مناطق کمتر و در برخی از مناطق که از ساخت و ساز اشباع است بالاتر باشد ولی به طور کلی تعیین عوارض فرمول دارد و بلوک به بلوک و پلاک به پلاک متفاوت است.

سخنگوی شورای شهر تهران بیان داشت: محل ساخت و ساز، عرض معبر، تعداد طبقات و متراژ ساختمان از جمله معیارهای تأثیرگذار در تعیین عوارض است که حداقل عوارض در پایتخت صفر است و برای بافت فرسوده در نظر گرفته می‌شود.

اعطا با اشاره به اینکه افزایش عوارض در سال جدید در بیشتر شدن قیمت مسکن تأثیری نداشته است،‌ گفت: میزان عوارض جزئی است و نسبت به هزینه کلی ساخت و ساز مبلغ چندانی نیست ولی به طور کلی معتقدم عوارض ساخت و ساز باید حذف و تبدیل به عوارض دوره بهره‌برداری شود.

وی گفت: ‌هر چند که فرصت برای انجام این موضوع در شورای پنجم اندک است ولی به نظرم باید به جای اخذ عوارض هنگام ساخت اقدام دیگری انجام داد و عوارض تبدیل به شارژی شود که مالک متناسب قیمت زمین و ساخت و ساز باید به شهر پرداخت کند.

منبع: فارس

پیام بگذارید