ابلاغ سند کاهش خطرپذیری بلایا به شهرداران تهران

0 311

رضا کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با اشاره به وضعیت شهر تهران در برابر حوادث و مخاطرات طبیعی گفت: احتمال وقوع بسیاری از حوادث طبیعی نظیر سیل، زلزله، فرونشست زمین و … در سطح شهر تهران وجود دارد که در این میان یکسری از حوادث نظیر زلزله به دلیل گستردگی که دارند تمام شهر را تحت تاثیر قرار داده و برخی دیگر نیز مناطقی از شهر را متاثر خواهند کرد.

وی ادامه داد: اما آنچه که مشخص است این است که با توجه به گستردگی شهر تهران و دیگر مولفه‌ها میزان خسارت هر یک از حوادث در بخش‌ها و محلات مختلف تهران یکسان نبوده و هر منطقه و محله آسیب پذیری و مقاومت متفاوتی در برابر هریک از انواع مخاطرات دارد.

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران گفت: در همین راستا پروژه ای در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران آغاز کردیم تا با استفاده از آن بتوانیم میزان خطرپذیری شهرتهران را به شکل جزئی و در سطح محله شناسایی و مشخص کنیم.

کرمی محمدی با بیان اینکه این پروژه با هدف ارزیابی ریسک محلات شهری در مقیاس بلوک های مرکز آمار ایران یا همان محله تعریف شده است، گفت: در این روش به جای ارزیابی ریسک مطلق، مقادیر مؤلفه‌های مربوط به ریسک بین بلوک‌های مختلف یک محله مقایسه شده و مقادیر ریسک به طور نسبی در هر محله برآورد می شود.

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: پروژه شامل چهار مرحله دفتری و میدانی است که بخش دفتری آن در سازمان و بخش میدانی یا مرحله چهارم به صورت جلسات دفتری و بازدیدهای میدانی با حضور مسئولان محلی انجام شده است.

وی افزود: بر این اساس در مرحله اول مخاطرات محلات شهر تهران با تمرکز بر سه مخاطره مهم تهران یعنی زلزله، سیل و زمین لغزش، شناسایی و نقشه آن‌ها برای بلوک‌های جمعیتی تهیه شده است. در مرحله دوم وضعیت آسیب‌پذیری بلوک‌های جمعیتی محلات در پنج گروه آسیب‌پذیری جمعیتی، اجتماعی – اقتصادی، دسترسی، زیرساخت و زیرساخت لرزه‌ای شناسایی و با وزن‌های مختلف محاسبه شده است. در این ۵ گروه جمعاً ۳۸ شاخص مختلف که اطلاعات آن‌ها در سطح بلوک‌های جمعیتی در دسترس است مورد استفاده قرار گرفته است.

کرمی محمدی با بیان اینکه در مرحله سوم با تلفیق لایه‌های مختلف اطلاعات سطح محلات، میزان خطر استخراج شده و بلوک‌ها بر اساس میزان خطر آن‌ها به بلوک‌های با خطر بسیار بالا، بالا، متوسط، کم و بسیار کم تقسیم‌بندی شده اند، گفت: در مرحله چهارم و نهایی، به منظور تدوین سند نهایی به صورت مردم محور، با همکاری سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه مدیریت بحران و نیز نهادهای اجرایی در سطح منطقه، برگزاری نشست های همفکری و مشارکتی با ذی نفعان محلی اقدام شده است.

وی افزود: در این جلسات اطلاعات احصاء شده در مرحله دفتری، اعتبارسنجی شده و برنامه های کاهش خطرپذیری بلوک‌های پر خطر به صورت مشارکتی با اعضای محله، برای تمامی ۳۵۴ محله شهر تهران تدوین شده است.

کرمی محمدی درباره فایده این پروژه نیز گفت: این نتایج به کارشناسان، مدیران و مسئولان کمک می کند تا با توجه به محدودیت امکانات و اعتبارات، در مورد فعالیت ها و اقدامات ضروری برای کاهش ریسک در محله تصمیم گیری کنند. در حال حاضر و پس از نهایی شدن برنامه ها، گزارشات نهایی به شهرداری های مناطق ۲۲گانه شهر تهران ابلاغ شده و پیگیری اجرایی شدن آنها در در دستور کار شهرداران قرار دارد.

منبع: فارس

پیام بگذارید