جزئیات جلسه ۱۲ ساعته بررسی بودجه شهر تهران

0 186

نیکان شهر: رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران توضیحاتی درباره جزئیات ۱۲ ساعت جلسه فشرده بررسی بودجه شهر تهران ارائه داد.

میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران درباره جزئیات ۱۲ ساعت جلسه فشرده بررسی بودجه نیمه دوم مناطق شهر تهران گفت: تعیین و تصویب بودجه سالیانه شهرداری تهران و حدود ۱۵۰ حوزه ستادی، سازمان و شرکت های تابعه به تفکیک هریک و با بررسی انطباق برنامه پیشنهادی آنها با سیاست های مصوب، مهمترین کار شورای اسلامی شهر تهران پس از انتخاب شهردار است.

وی افزود: اما در میان این سازمان ها و بخش‌های متعدد ستادی و صف، بنظر بنده مهم‌ترین آنها مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران است که در خط مقدم جبهه کاری و عملیاتی هستند و بنوعی کیفیت زیست پذیری شهری و ارتقای زیست بوم زندگی در محلات و مناطق را عهده دار هستند.

مظفر ادامه داد: البته، کیفیت زندگی مقدمه‌ای برای رشد انسان‌ها به سمت تکامل و باورشدن استعدادهاست. به صورتی‌ که برنامه را شبیه سازی مدل مازلو برای برآورده کردن نیازهای اولیه، احساس مسئولیت و حرکت جمعی، رشد و شکوفایی فردی و جمعی توامان، تحقق پیشرفت و توسعه علم، توسعه ظرفیت های وجودی انسان‌ها و نائل شدن به سطوح ارتقایی بالاتر تا نقطه کمال و تقرب بسوی خالق هستی می دانم.

رئیس کمیته بودجه افزود: به هرحال از مباحث این چنینی که بگذریم، باید عرض کنم که اکنون پس از ۲۲ ساعت ماراتن فشرده کار بررسی اولیه برنامه و بودجه ۲۲ منطقه پایان پذیرفت و از خروجی کار احساس خیلی خوبی دارم.

وی تاکید کرد: تمرکز زدایی از واحدهای ستادی و تفویض اختیارات و قدرت عمل به شهرداری مناطق به عنوان صف خدمت به مردم ، توجه به مسائل مختلف و متفاوت هر منطقه و نیازهای هرمحله تاحدی که مقدور بود و پرهیز از کپی پیس کاری در بودجه ریزی ، توجه مرکزی و ویژه و تمام عیار به عدالت و محرومیت زدایی و ارتقای کیفیت زندگی در محلات کم برخوردار ، تعریف پروژه ها براساس مطالبات و ترجیحات شهروندان و کنشگران فعال شهری مستخرج از طرح رصد، توجه به پروژه های کوچک مقیاس محلی و درعین حال تکمیل پروژه های بزرگ مقیاس نیمه کاره که بعضا بیش از یک دهه رها شده به ویژه در مناطق ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۱۵ ، توجه به ظرفیت های مردمی و بخش خصوصی، افزایش سهم تملک دارایی های سرمایه ای و زیرساختی به نسبت هزینه های جاری و نگهداشت شهر، از رویکردهای مهم ما در بررسی و تعیین برنامه و بودجه مناطق بود.

مظفر در ادامه با اشاره به محدودیت منابع، به عنوان عامل بازدارنده‌ای در تحقق آرزوها و تامین همه نیازهای مناطق و محلات افزود برخی مناطق مانند ۱۸ و ۱۹ واقعا چند دهه از وضعیت تحول و پیشرفت کالبدی و زیست شهری در تهران عقب هستند و کار طولانی در مسیر تحقق عدالت پیش رو داریم. همت مدیران اجرایی، تامین منابع درآمدی و نظارت در طول برنامه، عوامل مهمی در موفقیت یا شکست است و از همه بالاتر لطف و تفضل پروردگار کریم.

منبع: فارس

پیام بگذارید