سال ۱۴۰۱ برای شهرداری سال خدمت و عدالت در تهران باشد

0 266

نیکان شهر: نایب رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد که سال ۱۴۰۱ سال خدمت، مسیر عدالت و کاهش فاصله بین شمال و جنوب تهران باشد.

پرویز سروری صبح امروز در ابتدای جلسه شورای شهر تهران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سالروز قیام مردم تبریز گفت: یکی از نکات مهمی که رهبری در جلسات مختلف در این چند ماه بیشترین تمرکز را بر آن داشتند بحث این بود که نیروهای انقلاب اجازه ندهند عده ای با سیاه نمایی، برجسته سازی نقاط ضعف و تضعیف نقاط قوت در مسیر دلسردی، ناامیدی و جدایی مردم از نظام انقلاب شوند.

وی با بیان اینکه تأکید رهبری بر این است که نیروهای انقلابی حق ندارند در این خصوص سکوت اختیار کنند و موضع بی تفاوتی در مقابل این جریان بسیار خطرناک داشته باشند، گفت: دشمن به دنبال این است که نقاط مثبت نظام را هم منفی جلوه دهد و اساسا کوچکترین مسئله را در عملکرد و اقدامات مسئولان به عنوان موضوع بسیار بزرگ در نتیجه ناکارآمدی و عدم توانایی نظام نشان می دهند.

سروری افزود: نیروهای انقلابی که مدعی حمایت از انقلاب اسلامی به عنوان جریانی به سمت عدالت و معنویت هستند در حد واجب عینی باید بتوانند با اشراف کامل بر دستاوردهای انقلاب این حرکت مذبوحانه دشمن را خنثی کنند.

نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه امروز روز جهانی عدالت اجتماعی است، گفت: مهمترین موضوع شورا بحث عدالت است و در مسیری حرکت می کنیم که خدمات مناسب به مردم ارائه شود و امیدواریم بودجه سال آینده شهرداری که در آن تلاش کردیم مخروط اجتماعی را جابه جا کنیم و اولویت را به مناطق نیازمند به خدمات مدیریت شهری متمرکز کنیم، تصویب شود تا سال ۱۴۰۱ سال خدمت، مسیر عدالت و کاهش فاصله بین شمال و جنوب تهران باشد.

منبع: ایسنا

پیام بگذارید