ورود جدی مدیریت شهری به مساله اجرای عدالت فضایی در تهران

0 279

نیکان شهر: معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از ورود جدی مدیریت شهری به مساله اجرای عدالت فضایی در تهران با رونق ساخت و ساز در پایتخت خبر داد.

حمیدرضا صارمی با بیان اینکه شهرداری تهران در دوره جدید مدیریت شهری ورود جدی به موضوع توزیع عدالت فضایی در شهر تهران با رویکرد رونق ساخت و ساز در پایتخت دارد، افزود: به رغم اینکه در نظام معماری و شهرسازی در حوزه تدوین مقررات و ضوابط، طرح های توسعه ای، کمیسیون های ماده ۵ و… در شهرداری تهران به گونه ای باید عمل شود که شهروندان به راحتی به سوی تخریب و نوسازی املاک فرسوده سوق داده شوند، اما این مساله به دلیل چالش هایی که در سال های گذشته داشته، با موانعی روبه رو بوده است.

او با اشاره به کاهش میزان صدور پروانه ساخت در ۴ سال گذشته ادامه داد: آمارها نشان می دهد که میزان صدور پروانه از ۳۴ هزار واحد در سال های گذشته به ۵ هزار واحد در سال ر سیده است. به همین دلیل معاونت معماری و شهرسازی در این زمینه درصدد است تا این فرآیند را به شرایط مناسب و ایده آل بازگرداند.

معاون شهردار تهران بیان کرد: عملکرد برنامه ریزی شهرداری تهران در حوزه شهرسازی و معماری باید به گونه ای باشد که سالانه بتوانیم به تولید ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در سال برسیم چرا که در شرایط عادی شهر تهران نیاز به تولید سالی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی دارد.

او با اشاره به عقب ماندگی ۸ ساله شهر تهران در حوزه ساخت و ساز تاکید کرد: سیاست ها و برنامه ریزی های شهرداری تهران در حوزه شهرسازی به سمت رونق ساخت و ساز در تمام مناطق شهری است.

به گفته صارمی، رویکرد معاونت معماری و شهرسازی این است که در مناطقی که رغبت سرمایه گذاری و ساخت و ساز در آنها پایین و در مقابل بافت فرسوده و ناکارآمد بیشتر بوده و درنهایت میزان سوددهی ساخت و ساز کمتر است؛ شهرداری تهران با اعطای تسهیلات و مشوق ها ساز و کاری فراهم کند تا میزان ساخت و ساز و مشارکت سرمایه گذاران را در این محدوده ها بالا ببرد.

او همچنین افزود: یکی دیگر از مهمترین برنامه های مدیریت شهری در حوزه شهرسازی و معماری رونق عدالت فضایی در مناطقی است که در طول سال های گذشته کمترین میزان توسعه را تجربه کرده اند.

منبع: سایت شهر

پیام بگذارید