سردار رحیمی به شورای شهر می‌رود

0 1,376

معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: به منظور گرامی داشت هفته نیروی انتظامی و نیز ارائه گزارش از موضوعات مرتبط با شهر تهران سرتیپ پاسدار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ بیست و یکم مهرماه در یکصدو هفتادمین جلسه شورا حضور خواهد داشت.

به گزارش نیکان شهر به نقل از خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی سرتیپ پاسدار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ امروز بیست و یکم مهرماه در صد و هفتادمین جلسه شورا حضور خواهد داشت تا گزارشاتی پیرامون موضوعات مختلف در حوزه شهری تهران ارائه دهد.

در این جلسه نامه فرمانداری تهران در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه «افزایش انتصاب جوانان در تصدی پست های مدیریتی و ارتقاء سهم و نقش آنان در مدیریت شهری»بررسی می شود.

همچنین در این جلسه بررسی یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به ایجاد بخش موزه دفاع مقدس تهران در باغ موزه» در دستور کار قرار دارد.

بررسی تعدادی پلاک ثبتی از لحاظ باغ یا غیر باغ بودن نیز در این جلسه صورت خواهد گرفت.

انتخاب دو نفر از اعضای شورا به عنوان عضو ناظر هیات مدیره شرکت آبفا موضوع مصوبه «تامین منابع مالی پروژه های توسعه و بازسازی شبکه های اّبرسانی اضطراری» و نیز انتخاب یه نفر کارشناس متخصص به عنوان نماینده شورا در کمیته فنی نور پردازی نیز در این جلسه انجام خواهد شد.

پیام بگذارید