احتمال پولی شدن عبور از بزرگراه‌های تهران

0 443

معاون شهرداری تهران می‌گوید: با پیشنهاد شهرداری تهران و تصویب شورای شهر ممکن است مدل اخذ عوارض برای عبور از بزرگراه‌های تهران، در تهران هم اجرایی شود.

به گزارش نیکان شهر به نقل از خبرآنلاین، معاون فنی و عمرانی شهردار تهران در یک نشست خبری درباره اخذ عوارض عبور از بزرگراه‌های شهری توضیح داد و گفت در حال حاضر هم در برخی مکانهای عمومی تهران، مدل اخذ عوارض اجرا می شود، از جمله برای ورود برخی از بوستانهای تهران مانند باغ پرندگان، عوارض ورود از مردم گرفته می شود و تصمیم گیری درباره موارد مشابه از جمله اخذ عوارض عبور از بزرگراه ها در صلاحیت شورای شهر است.

صفا صبوری در ادامه گفت: اگر برای پروژه اتوبان شهید شوشتری، سرمایه گذار بخش خصوصی پیدا نکردیم، طرحی به شورای شهر می بریم که با اخذ عوارض از مردم، این پروژه را به اتمام برسانیم. باید بحث محیط زیستی این پروژه حل شود. این بزرگراه از محدوده پارک سرخه حصار رد می شود و سازمان محیط زیست گفته است بخشی از این پروژه باید در عمق زیاد از زیر زمین رد شود تا به فضای محیط زیست آسیب نرساند. هنوز درباره مسیر این پروژه تصمیم گیری نشده است.

پیام بگذارید