پیشنهاد برگزاری “پرسمان محلی”در مورد جدایی ری از تهران

0 358

مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه شهرداری تهران گفت: برای تصویب جدایی شهر ری از تهران، باید از نظر مردم مطلع شویم تا ببینیم چه تعداد موافق جدایی و چه تعداد مخالف هستند. به این ترتیب باید یک “پرسمان محلی” برگزار شود و بر اساس آن تصمیم گیری شود.

به گزارش قطعه نیوز به نقل از ایسنا مجید فراهانی در مورد طرح جدایی ری از تهران که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: در حال حاضر مناطق جنوبی تهران از جمله ری، بیش از میزان درآمدشان از شهرداری بودجه دریافت می کنند و شهرری بعنوان یک منطقه “بودجه گیرنده” شناخته می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرری بیش از آنکه درآمد داشته باشد، بودجه دریافت می کند، اشاره کرد: در سال جاری درآمد منطقه بیست ۲۰۷ میلیارد تومان بود اما بودجه اختصاص یافته برای هزینه در منطقه ۲۶۲ میلیارد تومان است و نگران هستیم که اگر ری از تهران جدا شود، عملا مسیر بودجه‌های عمرانی آن خصوصا در بخش مترو متوقف شود.

فراهانی گفت: دقت داشته باشید که اگر ری از تهران جدا شود، عملا به شکل قانونی تهران نمی‌تواند بودجه ای به آن اختصاص دهد و شهرری هم با توجه به درآمدش قطعا نمی‌تواند فراتر از پرداخت حقوق و دستمزد و پیگیری امور جاری کار دیگری کند.

فراهانی با تاکید بر اینکه نظر مردم ری در خصوص جدایی از تهران، بسیار مهم است، گفت: بسیار ی از مناطق جنوبی شهر تهران همچون شهرک رسالت، شهرک‌های حریم مناطق ۱۵ و ۱۸ و… که از تهران جدا شدند، مجددا خواستار الحاق دوباره به تهران هستند.

این عضو شورای شهر تهران افزود: هر گونه تصمیم‌گیری در مورد ری باید منوط به کسب نظر مردم محلی از طریق برگزاری “پرسمان محلی” با موضوع جدایی ری از تهران باشد تا ببینیم چه تعداد موافق جدایی و چه تعداد مخالف هستند چراکه مدیران شهری تنها دغدغه شان پاسخ به مطالبات مردم است و نمایندگان مردم پیش از هرگونه اقدام لازم است خرد جمعی مردم منطقه را احصا و بر اساس آن حرکت کنند.

پیام بگذارید