۵۷ درصد متقاضیان نهضت ملی مسکن برای دریافت وام معرفی شدند

سرپرست بانک مسکن با اشاره به افتتاح حساب ۷۴۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن،گفت:‌ تاکنون ۴۲۲ هزار و ۶۲۲ نفر برای دریافت وام به بانک مسکن معرفی شده‌اند.

0 176

به گزارش نیکان شهر، بر اساس جدیدترین اظهارات سرپرست بانک مسکن ۷۴۰ هزار و ۳۳۵ نفر متقاضی تایید صلاحیت شده نهضت ملی مسکن در بانک مسکن افتتاح حساب کرده‌ و مبلغ کل واریزی به حساب سازندگان از محل آورده متقاضیان و محل تسهیلات ۳۹ هزار و ۱۴۲ میلیارد تومان است.

علی عسکری افزود: از این میزان، ۲۴ هزار و ۶۹۷ میلیارد تومان از محل تسهیلات و ۱۴ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان به حساب سازندگان واریز شده است.

به گفته وی، تاکنون ۴۲۲ هزار و ۶۲۲ واحد برای دریافت وام به بانک معرفی شده و بانک تاکنون با ۱۸۴ هزار و ۳۴۴ واحد به مبلغ ۶۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد امضا کرده است.

سرپرست بانک مسکن اول آبان‌ماه سال جاری نیز گفته بود:‌ متقاضیان نهضت ملی مسکن ۲۵ هزار و ۷۹ میلیارد تومان آورده برای این طرح واریز کرده‌اند. مبلغ کل واریزی به حساب سازندگان از محل آورده متقاضیان و محل تسهیلات ۳۴ هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان است که از این میزان، ۲۱۲۰۷ میلیارد تومان از محل تسهیلات و ۱۳۱۰۲ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان به حساب سازندگان واریز شده است.

عسکری افزود:‌ بانک مسکن تاکنون با ۱۶۵ هزار و ۹۷۵ واحد به مبلغ ۵۶ هزار و ۴۳۹ میلیارد تومان قرارداد امضا کرده است.

منبع: تسنیم

پیام بگذارید