۲۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در استان خراسان در حال ساخت است

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: بیش از ۲۴ هزار نفر حائز شرایط طرح نهضت ملی مسکن در این استان شدند.

0 106

به گزارش نیکان شهر، مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی، از واجد شرایط بودن بالغ بر ۲۴ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن در این استان خبر داد.

وحید داعی گفت: تاکنون بیش از ۱۸ هزار نفر در بانک افتتاح حساب کرده و در مجموع بیش از ۲۰ هزار واحد وارد مراحل مختلف اجرایی شده اند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

پیام بگذارید