با اقدامات مناسب فرهنگی میتوان مانع آبگرفتگی معابر شد

0 317

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران بیان کرد: برای جلوگیری از آبگرفتگی معابر در روزهای بارانی نباید با شبکه انهار و کانال‌ها به مثابه یک سیستم انتقال زباله رفتار شود، و با توجه به اینکه آب همواره نزد ایرانیان گرامی داشته شده باید این فرهنگ را پاس بداریم و آن را در نسل جدید نهادینه کنیم.

مهندس صفا صبوری دیلمی در پیامی به مناسبت روز فرهنگ عمومی، بر لزوم توجه به ارتقای فرهنگ بهره برداری و نگهداری از زیرساخت های عمرانی تاکید و اضافه کرد: همانگونه که توسعه شبکه معابر بدون ارتقای فرهنگ ترافیک به تسهیل جریان عبور و مرور نمی انجامد، گسترش شبکه هدایت رواناب ها نیز بدون اقدامات متناسب فرهنگی به نتایج مورد انتظار ختم نخواهد شد.

وی با بیان آنکه نیاز به توسعه شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر تهران بیشتر مربوط به پهنه غرب رودخانه کن بوده و نتیجه پایش های میدانی از اکثر نقاط دچار آبگرفتگی حاکی از مشکلات غیرتاسیساتی است، یادآور شد: کاهش ظرفیت شبکه انهار و کانال های هدایت آبهای سطحی در نتیجه ریختن زباله و نخاله های ساختمانی، معضلی است که حتی با تکمیل این شبکه نیز برطرف نخواهد شد. به عبارت دیگر تا زمانی که برخی شهروندان با شبکه انهار و کانال ها به مثابه یک سیستم انتقال زباله رفتار کنند، هیچ اقدام سخت افزاری نخواهد توانست مانع آبگرفتگی معابر در روزهای بارانی شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در بخش دیگری از این پیام، فرهنگ اصیل ایرانی- اسلامی را مشحون از مشخصه های برجسته فرهنگی در زمینه پاسداشت آب دانست و با بیان آنکه آب همواره نزد ایرانیان گرامی داشته شده و نیاکان ما هرگز آب روان را به آلودگی‌ نیالودند، یادآور شد: رواناب ها چه در بستر یکی از روددره ها جاری باشند چه در نهری در کناره یک معبر پرهیاهو در مرکز شهر، ثروتی است که نگهداری از آن صرفا نه با سرپوشیده سازی انهار و نصب زباله گیر بلکه با احیای فرهنگ پاسداشت آب و نهادینه ساختن آن در باور نسل های نو امکان پذیر است.

پیام بگذارید