اخطار به دانشگاه علوم پزشکی تهران به دلیل سوزاندن اجساد حیوانات

0 255

مسعود زندی رییس اداره محیط زیست شهر تهران گفت: برخی از ساکنان حوالی دانشگاه تهران از دانشکده دامپزشکی این مجموعه به دلیل سوزاندن اجساد حیوانات در لاشه سوز دانشکده و انتشار بوی مشمئز کننده شکایت داشته‌اند. در این راستا اخطاریه زیست محیطی برای این مجموعه صادر شده است و تا رفع کامل آلایندگی ناشی از این اقدام پیگیر خواهیم بود.

به گزارش نیکان شهر به نقل از ایسنا، به دنبال شکایت برخی از ساکنان حوالی دانشگاه تهران از دانشکده دامپزشکی این مجموعه به دلیل سوزاندن اجساد حیوانات در لاشه سوز دانشکده و انتشار بوی مشمئز کننده، رییس اداره محیط زیست شهر تهران گفت: به‌طور قطع محیط زیست تا رفع کامل آلایندگی ناشی از این اقدام پیگیر خواهد بود و در حال حاضر نیز اخطاریه زیست محیطی برای این مجموعه صادر شده است.

مسعود زندی ضمن اشاره به اینکه کارشناسان اداره محیط زیست شهر تهران این موضوع را بررسی کرده‌اند، اظهار کرد: بوی نامطبوع اطراف این دانشکده دامپزشکی استشمام می‌شد. طی چند سال گذشته نیز این مشکل وجود داشت و این دانشگاه اقدام به سوزاندن اجساد حیوانات از طریق دستگاه لاشه‌سوز می‌کرد که پس از پیگیری‌های محیط زیست رفع آلایندگی کرد.

وی ادامه داد: در حال‌حاضر دوباره به این اقدام روی آورده که سبب نارضایتی ساکنان این منطقه شده است. اگر قرار باشد که دستگاه لاشه‌سوز در این دانشکده دامپزشکی مستقر باشد مسئولان این واحد موظف هستند که نسبت به کنترل آلودگی‌های آن اقدام کنند.

رییس اداره محیط زیست شهر تهران با بیان اینکه در حال حاضر اخطاریه‌ای برای رییس دانشکده دامپزشکی تهران ارسال شده است، گفت: این واحد دامپزشکی مکلف است که در اسرع وقت رفع آلودگی کند و چنانچه نسبت به آن بی‌توجهی کنند قطعا از طریق مراجع قضایی پیگیر این موضوع خواهیم شد.

پیام بگذارید