بیش از ۱۸۰۰ مدرسه در تهران از لحاظ ایمنی در وضعیت «زرد» و «قرمز» قرار دارند

0 250

حیدر کلهری معاون آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: ارزیابی مخاطرات اجزای غیر سازه‌ای در ۲۶۷۳ مدرسه شهر تهران انجام شده است که از این بین ۷۵۱ مدرسه در وضعیت قرمز، ۱۱۴۷ مدرسه در وضعیت زرد و ۷۷۵ مدرسه در وضعیت سبز قرار دارند.

حیدر کلهری، درباره اقدامات انجام شده در اجرای طرح مدرسه آماده گفت: در اجرای طرح مدرسه آماده که با همکاری آموزش و پرورش استان تهران از چند سال قبل آغاز شد، مخاطرات غیرسازه‌ای و ایمنی مدارس مورد بررسی قرار گرفت و پس از تکمیل سند مخاطرات توسط کارشناس آتش نشانی و گروه مدیریت بحران مدرسه، نتایج آن مدرسه در یکی از سه سطح قرمز یعنی مدرسه دارای خطرپذیری بالا، زرد یعنی مدرسه دارای خطرپذیری متوسط و سبز یعنی مدرسه دارای خطرپذیری پایین قرار می گیرد و بر همین اساس نیز برنامه کاهش مخاطرات هر مدرسه در سه بازه زمانی، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به هر مدرسه ارائه می‌شود تا میزان خطرپذیری مدرسه به ویژه در برابر حوادثی مانند زلزله کاهش یابد.

وی با بیان اینکه در شهر تهران حدود ۴۲۰۰ مدرسه وجود دارد افزود: از ابتدای اجرای طرح مدرسه آماده تا کنون ارزیابی مخاطرات اجزای غیر سازه‌ای در۲۶۷۳ مدرسه شهر تهران انجام شده است و در باقی مدارس نیز ارزیابی‌ها و آموزش‌ها در حال انجام است. در حال حاضر نیز ارزیابی‌ها در مدارس دولتی شش منطقه تهران به پایان رسیده است و در مدارس دولتی چهار منطقه دیگر نیز ۹۰ درصد کار انجام شده و اقدامات در مراحل پایانی است.

در مورد اینکه ارزیابی‌ها در مدارس کدام منطق به پایان رسیده؟ اظهار کرد: وضعیت مدارس دولتی مناطق ۷، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۷ و ۱۸ شهر تهران نهایی شده است.

کلهری در مورد نتایج به دست آمده از وضعیت ایمنی و آمادگی مدارس گفت: از میان ۲۶۷۳ مدرسه‌ای که طرح مدرسه آماده در آن انجام شده، ۷۵۱ مدرسه در وضعیت قرمز، ۱۱۴۷ مدرسه در وضعیت زرد و ۷۷۵ مدرسه در وضعیت سبز قرار دارند که راهکارهای ویژه و اختصاصی هریک از مدارس نیز به آنان اطلاع داده است.

معاون آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره ضرورت ارزیابی اجزای غیر سازه‌ای مدارس اظهار کرد: از اقدامات اساسی برای کاهش آسیب پذیری دانش آموزان ایجاد محیط ایمن است. اجزای غیرسازه‌ای از مهمترین عوامل آسیب و صدمات دانش آموزان و پرسنل در زمان وقوع حوادثی مانند زلزله هستند به همین دلیل نیز بررسی وضعیت اجزای غیرسازه ای و مخاطرات آنها ضرورت و اهمیت بالایی دارد.

وی ادامه داد: از طرفی دیگر ما بحث آموزش‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم چرا که آموزش‌های پرسنل مدارس علاوه بر ایجاد حساسیت و ایجاد انگیزه موجب افزایش مهارت تصمیم گیری در شرایط بحران می‌شود و به همین دلیل با هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده دو دوره حضوری آموزش ضمن خدمت با عنوان مدرسه آماده و یک دوره ضمن خدمت مجازی شامل آموزشهای شناخت مخاطرات و مبابی مدیریت بحران، اصول ایمنی در مدارس، حمایت روانی در بحران، اطفاء حریق و اصول تخلیه اضطراری ، فوریتهای پزشکی ویژه اولیاء مدارس برگزار شده است.

وی افزود: تاکنون ۱۹۰۰ مدیر مدرسه و ۳۰۰ هزار دانش آموزان آموزش‌های مقدماتی و کلاس به کلاس و بیش از ۱۵ هزار دانش آموز آموزش‌های نیم روزه را فرا گرفته‌اند.

به گفته کلهری، هدف اصلی از اجرای این طرح ارتقای آمادگی، ایمنی و توانمندسازی مدارس شهر تهران برای مقابله با حوادث است و در جریان آن سند کاهش خطرپذیری مدارس شهر تهران، افزایش مهارت فردی پرسنل مدارس و دانش آموزان در مواجهه با حوادث و تقویت ساختارهای فعالیت و مشارکت گروهی پرسنل و دانش آموزان مدارس نیز در دستور کار قرار گرفته است.

منبع: ایسنا

پیام بگذارید