هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد

0 318

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۹ قرار گرفته است و با افزایش تردد خودروها در طول روز جاری هوای پایتخت آلوده می‌شود.

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۹ قرار گرفته وهوای پایتخت سالم است. همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۶۷ قرار داشت و هوا سالم بود.

تهران از ابتدای سال ۲۵ روز هوای پاک، ۲۰۳ روز هوای سالم، ۶۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۵ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشت.

این در حالی است که در مدت مشابه سال پیش تهران ۱۷ روز هوای پاک، ۲۳۲ روز هوای سالم و ۴۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس داشت.

بیشترین دما برای روز جاری ۵درجه و کمترین دما ۲ درجه سانتیگراد خواهد بود. همچنین با افزایش تردد خودروها در طول روز جاری هوای پایتخت آلوده می‌شود.

منبع: فارس نیوز

پیام بگذارید