در شورای شهر ۹ پرونده پلاک ثبتی برای باغ بودن یا نبودن بررسی شد

0 494

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و پنجاه و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران ۹ پرونده پلاک ثبتی را در خصوص باغ بودن یا نبودن تعیین تکلیف کردند.

 اعضای شورای اسلامی شهر تهران در یک صد و پنجاه و سومین جلسه علنی این شورا بررسی موضوع باغ بودن یا نبودن ۹ پلاک ثبتی را در دستور کار خود داشتند که در نخستین پلاک ثبتی که مربوط به ملکی به مساحت ۸۱۴ متر مربع در محدوده خیابان دیباچی شمالی در منطقه یک تهران بود افشین حبیب زاده یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران گفت: در این پرونده تناقضاتی مشاهده می‌شود از جمله آن که در خصوص مساحت آن و همچنین تعداد درختان موجود در آن است. همچنین برای این ملک دو پروانه صادر شده است اما براساس آخرین پایان کار این ملک باغ محسوب نمی‌شود.

آروین دیگر عضو شورای شهر تهران نیز گفت: این پرونده در خصوص باغ بودن یا نبودن و لب مرزی محسوب می‌شود. به جای رأی دادن به باغ نبودن این ملک که باعث می‌شود کلاً در آن ساخت و ساز انجام شود بهتر است که آن را به همین صورت حفظ کنیم.

در ادامه مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز گفت: اگر این فرد یعنی مالک این زمین ضد باغ بود ده تا از درخت‌های این باغ را خشک می‌کرد ما نباید طوری تصمیم گیری کنیم که به افرادی که درختان را خشک می‌کنند جایزه بدهیم.

نهایتاً اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۰ رأی مخالف ملک مذکور را باغ تشخیص ندادند.

به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه پلاک ثبتی به مساحت ۱۸۴۲ متر مربع در محدوده خیابان هروی منطقه ۴ در دستور بررسی قرار گرفت که نهایتاً اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۱ رأی موافق این ملک را غیر باغ تشخیص دادند.

در ادامه این جلسه پلاک ثبتی به مساحت ۷۷۰ متر مربع واقع در سوهانک منطقه یک تهران مورد بررسی قرار گرفت که در جریان آن رسولی یکی از اعضای شورای شهر تهران گفت: کمیسیون بدوی برای این ملک رأی به زراعی بودن داده در این گونه موارد براساس قانون باید قید کنیم که ملک مزروعی بوده که این دو فایده دارد یکی آن که رأی خلاف قانون ندادیم و این که حقوق مالک و شهرداری در آن حفظ خواهد شد.

در ادامه میرلوحی یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران در خصوص این پرونده گفت: معتقدم اگر این زمینه سه قسمت شود یعنی باغ، مزروعی و مسکونی تعیین شود به نظرم محوری را ایجاد می‌کنیم که پس از این شورا اگر افرادی با تفکرات دوره قبلی به شورا بیایند می‌توانند روند گذشته را تکرار کنند لذا با کلمه مزروعی مخالفم و معتقدم این ملک باغ است.

اعضای شورای شهر تهران نهایتاً با ۱۴ رأی موافق این ملک را باغ تشخیص دادند.

در ادامه این جلسه ملکی با مساحت ۶۴۴ متر مربع واقع در خیابان باهنر منطقه یک تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً اعضای شورا با ۷ رأی موافق این ملک را باغ تشخیص دادند.

اعضای شورای شهر تهران در بررسی هفتمین پرونده موضوع پلاک‌های ثبتی زمینی به مساحت ۷۴۵ متر مربع واقع در خیابان نیاوران منطقه یک را مورد بحث و بررسی قرار دادند و نهایتاً با ۱۴ رأی موافق این ملک را باغ تشخیص دادند.

در ادامه این جلسه پلاک ثبتی به مساحت ۷۲۸ متر مربع واقع در خیابان کامرانیه منطقه یک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً اعضای شورا با ۱۴ رأی موافق این زمین را باغ تشخیص دادند.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر در نهمین پرونده و آخرین پرونده پلاک ثبتی مورد بحث و بررسی خود زمینی به مساحت ۵۷۳ متر مربع در محدوده خیابان آزادگان منطقه ۱۹ را با ۱۰ رأی موافق غیر باغ تشخیص دادند.

پیام بگذارید