هویت کهن شهر تهران بازتولید می‌شود

0 358

ابوالفتح شادمهری، مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران گفت: بازشناسی و احیاء هویت تاریخی شهر تهران را در دستور کار قرار داده‌ایم و این گام در سه مقیاس راهبردی، سیاست‌گذاری و عملیاتی برداشته خواهد شد.

ابوالفتح شادمهری، مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران با اعلام این خبر گفت: برای رسیدن به این هدف، مدیریت یکپارچه و پویای محدوده تاریخی شهر تهران را مدنظر قرار داده‌ایم.

شادمهری افزود: این گام در سه مقیاس راهبردی، سیاست‌گذاری و عملیاتی برداشته خواهد شد که در این راستا ابتدا جهتگیری‌های راهبردی و در پی آن سیاست‌گذاری به منظور هدایت اقدامات درون بافت تاریخی و در نهایت تعیین پروژههای موضوعی و موضعی به عنوان اقدامات محرک و جریان‌ساز در این محدوده‌ها مدنظر هستند.

مدیر بافت تاریخی تهران تأکید کرد: “حصار ناصری” تهران با مساحتی حدود ۲۲۵۰ هکتار در قالب شهر امروزی تهران و با مرکزیت “حصار صفوی” و بازار قرار دارد. این محدوده تا ۹۰ سال پیش محل اصلی سکونت و فعالیت و در واقع کل شهر تهران بوده که امروز به عنوان میراث ارزشمند، بی‌بدیل و هویت‌ساز کلانشهر تهران محسوب می‌شود.

وی افزود: امروز متأسفانه این میراث ارزشمند شهری به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب در ۷-۶ دهه گذشته به محله‌هایی نه چندان جذاب، محدوده‌هایی آشفته و مملو از مسائل و معضلات کالبدی، زیرساختی، فعالیتی، اجتماعی و … در مناطق ۱۱ و ۱۲ شهرداری تبدیل شده است.

مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران گفت: تحلیل نظام کاربری زمین و فضاهای ساخته شده در محدوده تاریخی تهران نشان از تغییر ماهیت مسکونی محلات و تبدیل آن به مراکز تجاری و تولیدی و غالباً فعالیت‌های ناهمگون با زندگی شهری دارد که موجب کاهش جمعیت ساکن محلات تاریخی شهر تهران شده است.

وی افزود: خروج ساکنان محلات از این بافت‌ها و جایگزین شدن آن با سکونت‌های موقت و غیرمتعلق به مکان موجب تقویت و بازتکمیل چرخه فرسودگی اجتماعی و گسترش پدیده فقر شهری در این محلات شده که این موضوع به نوبه خود باعث افت منزلت اجتماعی و مکانی و در پی آن از بین رفتن حس تعلق به مکان در این محلات شده است. نتیجه ادامه این روند و تکرار این چرخه‌ها، از میان رفتن میراث ارزشمند فرهنگی، تاریخی، طبیعی و معنوی شهر است.

شادمهری با بیان اینکه بازنگری در نوع نگرش به این بافت و اصلاح نحوه مداخلات در آن، ضرورتی انکارناپذیر است گفت: در تمام این تجدیدنظرها و تغییر نگرش‌ها باید محدوده‌های تاریخی شهر تهران را به مثابه یک کلیت زنده تاریخی، فرهنگی و اجتماعی رشد یابنده نگریست و روند حفاظت و توسعه توأمان و یکپارچه را به رسمیت شناخت.

مدیر بافت تاریخی در ادامه درباره اهداف اصلی این نهاد گفت: ارتقاء کیفیت زندگی و تداوم سکونت در بافت تاریخی، صیانت از هویت و یکپارچگی بافت و احیاء ارزشهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و رونق اقتصادی محلات در چارچوب حفظ و بهبود ارزش‌های کالبدی و در عین حال ضابطهمند کردن ساختوسازها متناسب با هویت محلات تاریخی و ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد با بافتهای تاریخی و ابنیه ارزشمند از مهمترین اهداف مدیریت بافت تاریخی شهر تهران در دوره حاضر هستند.

منبع: روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

پیام بگذارید