مرور برچسب

میز اقتصاد رسانه ملی

۲۵ تا ۳۰ درصد محصولات کشاورزی تحت پوشش بیمه است

به گزارش نیکان شهر: تورج سعیدی عضو هیئت مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی در برنامه میز اقتصاد رسانه ملی گفت: ۳۹ موضوع بیمه‌ای در مقابل ۲۰۴ عامل خطر تحت پوشش بیمه است. وی با بیان اینکه اگر در دنیا کشوری بتواند ۲۰ درصد محصولاتش را پوشش…
ادامه مطلب ...