مرور برچسب

inspection.tehran.ir

پایان صف‌های انتظار مراکز معاینه فنی در تهران

به گزارش نیکان شهر، شادی مالکی مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: خوشبختانه کیفیت خدمات معاینه فنی و دقت و صحت انجام کار در مراکز معاینه فنی شهر تهران ممتاز و برجسته است. وی در توضیح مدیریت صف در مراکز معاینه فنی پایتخت و حل…
ادامه مطلب ...

تمامی مراکز معاینه فنی شهر تهران در روز شنبه ۱۵ بهمن فعال هستند

به گزارش نیکان شهر، شادی مالکی مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: این تصمیم با توجه به روزهای پایانی سال و افزایش مراجعات به مراکز معاینه فنی برای تسهیل در ارائه خدمات گرفته شده و در روز شنبه ۱۵ بهمن ماه، تمامی مراکز معاینه فنی…
ادامه مطلب ...