استقلال حسابرس قانونی شورای شهر تهران با مصوبه شورا

0 528

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، گفت: با تصویب اسناسنامه نمونه، حسابرس قانونی که مسئول بررسی صورتهای مالی سازمان و شرکت ها هستند، به استقلال واقعی می‌رسند.

 سید حسن رسولی تهران در جلسه امروز در پاسخ به اعتراض هیات تطبیق فرمانداری تهران به اصلاح اساسنامه نمونه سازمان های وابسته به شهرداری تهران با بیان اینکه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری در ستاد و صف، سازمان ها و شرکت ها یکی از وعده هایی شورای پنجم بوده است، گفت: درباره اساسنامه تیپ سازمان و شرکت های شهرداری تهران گام بسیار مهمی برداشته است، همچنین در مورد ستاد شهرداری، مناطق و نواحی و اجرای تکالیفی که شورا متوجه شهرداری کرده است. بی صبرانه منتظر ارسال لایحه «اصلاح ساختار شهرداری» توسط شهردار تهران هستیم که ارسال آن بیش از یک ماه با تأخیر مواجه است.
وی ادامه داد: از مجموع ۶۵ هزار پرسنل شاغل در شهرداری ۴۰ هزار نفر در سازمان و شرکت های وابسته شهرداری تهران شاغل هستند و از ۱۸ هزار میلیارد تومان بودجه سال ۹۸، بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان در این سازمان و شرکت ها هزینه می شود.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه درباره اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران در بخش های مختلف علاوه بر همراهی اعضا شورای شهر بر اساس قانون وزیر کشور نیز باید تک تک اساسنامه ها را تایید کند، اعلام کرد: بعد از تصویب اساسنامه نمونه سازمان و شرکت های شهرداری تهران در شورای شهر، هیات تطبیق در ۱۰ مورد اشکالاتی را وارد دانست که بعد از ارائه گزارش در جلسه هیات تطبیق، به ۳ مورد کاهش یافت.

رسولی ادامه داد: در پاسخ به ایراد فرمانداری به تبصره ذیل بند «ج» ماده نهم نظر بر این شد که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن اساسنامه هر یک از سازمان‌ها آیین‌نامه‌های موضوع بند «ج» این ماده می بایست حداکثر تا پایان سال مالی ۹۸ به مرحله تصویب نهایی برسد. در صورت پایان مهلت یاد شده و عدم تصویب نهایی آیین نامه های موضوع این بند، آیین نامه مالی شهرداری مصوب سال ۱۳۴۶، آیین نامه معاملات شهرداری مصوب سال ۱۳۵۵ و آیین نامه استخدامی شهرداری مصوب سال ۱۳۵۸ و اصلاحات بعدی آن ملاک عمل سازمان خواهد بود.

وی ادامه اد: در بند «ح» ماده ۱۵ این اساسنامه مقرر شد یکی از اعضای هیئت مدیره (به انتخاب هیئت مدیره) جایگزین معاون مالی و اداری شود. همچنین با توجه به نظر هیات تطبیق به ماده ۱۸ اساسنامه نمونه، ماده ۸۶ قانون تجارت به این ماده اضافه خواهد شد.

رسولی گفت: با تصویب اسناسنامه نمونه، در تمامی سازمان و شرکت های شهرداری، امضای قائم مقام ذی حساب منتخب شورای شهر به عنوان مقام ناظر بر حسن انجام عملیات مالی هزینه کرد در تمامی اسناد تعهد آور مالی خواهد بود که این تغییر مهمی است و اگر این اتفاق در گذشته افتاده بود امروز شاهد مشکلاتی در برخی از سازمان و شرکت‌های شهرداری نبودیم، همچنین در تمامی سازمان و شرکت ها با استفاده از مسئولیت اختیارات شورای شهر ذیحسابان مستقر خواهند شد.
خزانه دار شورای شهر تهران ادامه داد: با مصوبه شورای شهر، حسابرس قانونی که مسئول بررسی صورتهای مالی سازمان و شرکت ها هستند، به استقلال واقعی می‌رسند، یعنی حسابرسان ابتدا توسط اعضای شورای سازمان انتخاب و به شورای شهر معرفی می‌شوند و شورای شهر تهران از میان موسسات و شرکتهای حسابرسی معتبر که مورد تایید بورس است، حسابرسان را انتخاب خواهد کرد تا به عنوان بازوی شورای در انتهای سال مالی گزارش ارائه دهند.
لازم به ذکر است که پاسخ کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر تهران نسبت به اعتراض هیات تطبیق فرمانداری تهران به اصلاح اساسنامه نمونه سازمان های وابسته به شهرداری تهران با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.

پیام بگذارید