کاهش افسردگی در دوران کرونا با ورزش در خانه

0 251

نیکان شهر: محققان دریافتند استفاده از برنامه‌های ورزش خانگی در دوران پاندمی کرونا، تاثیر قابل توجهی بر کاهش میزان افسردگی دارد.

تحقیقات محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا با کمک ۳۳۴ داوطلب ۱۸ تا ۶۴ ساله انجام گرفت و در آن از یک برنامه گوشی هوشمند برای انجام تمرینات فیزیک در یک دوره ۶ هفته‌ای استفاده شد.

داوطلبان به چهار گروه تقسیم شدند. یک گروه از داوطلبان در طول دوره آزمایش به تمرین یوگا پرداختند، گروه دوم تمرینات بدنی تناوبی تنشی را انجام دادند و گروه سوم ترکیبی از هر دو نوع تمرین را انجام دادند. گروه چهارم نیز به عنوان گروه کنترل، بدون هرگونه تغییر در فعالیت‌های فیزیکی خود دوره آزمایش را سپری کردند. در ابتدای آزمایش و در پایان هر هفته، میزان افسردگی داوطلبان ارزیابی شد.

در نتیجه این آزمایش مشخص شد علایم افسردگی در تمام داوطلبان به غیر از گروه کنترل بهبود یافته است. به گفته محققان، صرف‌نظر از نوع فعالیت‌های فیزیکی، انجام فعالیت فیزیکی موجب بهبود سلامت روان شهروندان می‌شود و انجام تمرینات فیزیکی کم هزینه و در دسترس، یک استراتژی موثر در کاهش میزان افسردگی است.

بر اساس تحقیقاتی که پیش از این انجام گرفته، میزان شیوع افسردگی و اضطراب در جوامع در ابتدای پاندمی کووید ۱۹ به ترتیب ۲۸ و ۲۶ درصد افزایش داشته است.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه British Journal of Sports Medicine منتشر شده است.

منبع: ایرنا

پیام بگذارید