طراحی سامانه‌ای به منظور ثبت تمامی پروژه‌ها و طرح‌های شهرداری

0 173

نیکان شهر: مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران بر ضرورت بازنگری دستورالعمل مطالعات محیط زیستی پروژه های شهرداری تهران تاکید کرد.

«شینا انصاری» در پنجمین جلسه کمیته فنی مطالعات محیط زیستی پروژه‌های شهرداری تهران که با حضور نمایندگان کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری، کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، نمایندگان معاونت‌ها و اساتید و متخصصان محیط زیست برگزار شد با اشاره به روند عملکرد کمیته فنی مطالعات طرح‌ها و پروژه‌ها از سال ١٣٩٧ تاکنون و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص، گفت: ذیل این مصوبه، دستورالعمل انجام مطالعات محیط زیستی پروژه‌های شهرداری تهران وجود دارد. این دستورالعمل و شرح خدمات مربوط به آن با همراهی اساتید دانشگاه و متخصصین صاحب نظر، بازنگری و بروزرسانی شده است.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به ضرورت بازنگری دستورالعمل انجام مطالعات محیط زیستی پروژه های شهرداری تهران از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر خواست بازنگری این دستورالعمل با اولویت در دستور کار قرار گیرد.

انصاری در ادامه با تاکید بر ضرورت ایجاد سامانه یکپارچه ثبت تمامی پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی جهت بررسی مطالعات محیط زیستی آن‌ها خاطرنشان کرد: اقدام دیگری که از سوی این اداره کل در دستور کار قرار دارد، طراحی سامانه‌ای به منظور ثبت تمامی پروژه‌ها و طرح‌هایی است که توسط شهرداری تهران در سطح شهر اجرا خواهد شد تا پس از آن تمامی پروژه‌ها قبل از تخصیص بودجه به آن، در کمیته فنی غربالگری به صورت دقیق و کارشناسی بررسی شوند.

به گزارش اداره کل محیط زیست شهرداری تهران، تهیه طرح بهسازی خیابان گوته در منطقه ۱۲، اتصال پهنه پلازای همت شریعتی، مطالعات مکانیابی ساختمان ستاد فرماندهی و طراحی ایستگاه های روزانه آتش نشانی و ساماندهی شاخه جنوب شرقی بزرگراه یادگار امام (ره ) حدفاصل میدان جی تا میدان نهم دی در پنجمین جلسه کمیته فنی مطالعات محیط زیستی پروژه‌های شهرداری تهران بررسی شد.

منبع: ایسنا

پیام بگذارید