بهمن ۱۴۰۰ آلوده‌تر از سال گذشته بود

0 231

نیکان شهر: بر اساس اطلاعات ثبت شده در ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای تهران، تعداد روزهای قابل قبول بهمن ماه سال جاری نسبت به سال گذشته دو روز کاهش و تعداد روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس دو روز افزایش یافت.

وضعیت هوای تهران در بهمن ماه سال جاری و مقایسه آن با سال گذشته نشان می‌دهد که در بهمن ماه سال گذشته ۱۹ روز قابل قبول ثبت شده بود که این عدد امسال به ۱۷ روز رسید. سال گذشته ۱۱ روز هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت و هیچ روز ناسالمی برای همه گزارش نشد که این اعداد در سال جاری به ۱۳ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و هیچ روز ناسالم برای همه گروه‌ها رسید.

آلاینده شاخص هوای بهمن ماه سال جاری مانند بهمن‌ماه سال گذشته ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بود. در ۱۱ روز بهمن ماه سال گذشته آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بالاتر از حد مجاز گزارش شد و در هیچ کدام از این روزها آلاینده نیتروژن دی اکسید بالاتر از حد مجاز نبوده است.د ر سال جاری این عدد به ۱۳ روز تقلیل یافت که در پنج روز نیز نیتروژن دی اکسید بیش از حد مجاز بوده استک.

کمینه شاخص ثبت‌شده برای آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون عدد ۵۱ و بیشینه آن عدد ۱۴۸ را نشان می‌دهد. کمینه و بیشینه شاخص برای آلاینده نیتروژن دی اکسید ۵۵ و ۱۰۶ بود.

مطالعات علمی متعدد درباره ذرات معلق نشان می‌دهد که قرار گرفتن در معرض آلاینده ذرات معلق باعث بروز مشکلات زبادی می‌شود. مرگ زودرس در مبتلایان به بیماری‌های قلبی و ریوی، بروز حملات قلبی غیرکشنده، ضربات قلب نامنظم، ابتلا به سرطان ریه، تشدید آسم، کاهش عملکرد ریه و افزایش علائم تنفسی مشکلاتی است که آلودگی هوا برای سلامت انسان ایجاد می‌کند.

در بهمن ماه سال جاری بیشینه شاخص آلاینده ازن که به عنوان آلاینده تابستانی هوا شناخته می‌شود ۵۲ بود و کربن مونوکسید نیز در بدترین حالت خود شاخص ۵۸ را به ثبت رساند. بیشترین میزان آلاینده ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون نیز ۹۳ بود.

مقایسه‌ها نشان می‌دهد بهمن ماه سال ۹۸ با تجربه ۱۹ روز قابل قبول، ۹ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و دو روز پاک همراه بود همچنین بهمن ماه ۹۷ شامل ۷ روز پاک، ۱۳ روز قابل قبول و ۱۰ روز ناسالم برای گروه‌های حساس بود. این نشاندهنده کاهش تعداد روزهای پاک نسبت به سال‌های گذشته در ماه دوم زمستان است.

بر اساس این گزارش شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول یا متوسط، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

گفتنی است در هوای پاک که با رنگ سبز نشان داده می‌شود، شرایط کیفیت هوا مناسب است و خطری برای سلامت انسان ندارد. در هوای قابل قبول که به رنگ زرد شناخته می‌شود، کیفیت هوا قابل قبول و غلظت آلاینده‌ها کمتر از حدی است که بر سلامت انسان تاثیر منفی داشته باشد اما در هوای ناسالم برای گروه‌های حساس که به رنگ نارنجی نشانه‌گذاری می‌شود، مقدار AQI بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ قرار می‌گیرد که در نتیجه آن گروه‌های حساس اثرپذیری بیشتری از آلودگی هوا خواهند داشت.

در هوای ناسالم که به رنگ قرمز است، کلیه افراد جامعه در معرض مخاطرات ناشی از آلودگی هوا قرار می‌گیرند و حتی ممکن است گروه‌های حساس دچار عوارض شدیدتری شوند. افزون بر این در هوای بسیار ناسالم که به رنگ بنفش نشان داده می‌شود و عدد AQI بین ۲۰۱ تا ۳۰۰ قرار می‌گیرد، احتمال بروز عوارض جدی برای سلامت افراد جامعه افزایش می‌یابد.

منبع: ایسنا

پیام بگذارید