امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و ایمیدرو

تفاهمنامه همکاری میان سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و ایمیدرو با حضور رؤسای دو سازمان امضا شد.

0 267

به گزارش نیکان شهر، تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه بین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با هدف توسعه همکاری و تعاملات اجرایی، علمی، عملیاتی، آموزشی و پژوهشی بین سازمان جغرافیایی و ایمیدرو برای استفاده از امکانات و توانمندیهای علمی، سرمایه انسانی، فنی، اطلاعاتی، تجربه و تخصص دو طرف توسط «وجیه الله جعفری» مدیرعامل ایمیدرو و سرتیپ دوم «مجید فخری» رییس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح امضا شد.

موضوع این تفاهم نامه شامل «تأمین نیازمندیهای تحقیقاتی و تجهیزاتی ایمیدرو و سازمان جغرافیایی در اجرای پروژههای تحقیقاتی و عملیاتی مختلف با موضوعات مربوط به علوم زمین نظیر ژئوفیزیک، سنجش از دور، ژئوماتیک و غیره با استفاده از توان علمی، آموزشی، پژوهشی طرفین تفاهم‌نامه» و «اکتساب یا انتقال فناوری‌ها و دانش مرتبط با موضوع اکتشافات معدنی با روش‌های ژئوفیزیکی، دور سنجی و تصویربرداری فراطیفی و همه فایل های تقسیمات سیاسی ایران از سطح استان تا روستا و نیز کل اطلاعات عمومی زیربناها مانند راه ها، راه آهن و غیره» است.

اعتبار این تفاهم‌نامه از تاریخ انعقاد به مدت سه سال است و براساس توافق دو طرف، قابل تمدید خواهد بود.

همچنین در این نشست درخصوص توسعه همکاری های دوجانبه در راستای بسترسازی و ایجاد زیرساخت های مناسب جهت تسهیل فرآیند نیل به اهداف مشترک، با هزینه کمتر و بهره وری بیشتر بحث و تبادل نظر شد.

منبع: ایرنا

پیام بگذارید