ایجاد شناسنامه سلامت در استان تهران برای شهروندان

0 412

استاندار تهران گفت: برنامه‌هایی صورت گرفته تا برای هر شهروند شناسنامه‌ای داشته باشیم که براساس این شناسنامه افراد به صورت دوره‌ای از وضعیت سلامت خود آگاهی خواهند داشت.

انوشیروان محسنی بندپی عصر یکشنبه در جلسه نظام پرستاری با تاکید بر اینکه باید شرایطی را فراهم کنیم که از ظرفیت و توان تخصصی پرستاران در موضوعات سلامت‌محور استفاده شود اظهار داشت: جامعه پرستاری در کشور از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و حرفه‌ای برخوردار هستند که توانایی علمی آنها به درجه ای رسیده که بسیاری از کشورهای اروپایی نیز متقاضی بکارگیری آن ها هستند.

محسنی بندپی با اشاره به نقش سازمان نظام پرستاری جهت تحقق برنامه های سلامت محور افزود: مذاکرات اولیه برای استقرار پایگاه های سلامت محور، مراقبت های در منزل توسط تیم پرستاری و همچنین برنامه‌هایی که ارتقای سلامت با سنجش برنامه‌های مشخص مانند اندازه گیری وزن، فشار خون و قند خون را مدنظر دارند صورت گرفته که شناسنامه برای هر شهروند داشته باشیم که به صورت دوره ای از وضعیت سلامت خود آگاهی داشته باشند.

استاندار تهران گفت: با توجه به انتخاب اعضای جدید سازمان نظام پرستاری استان تهران و کشور در انتخابات اخیر برنامه های سلامت محور با هدف ارتقای شاخص های سلامت مدنظر قرار دارد.

محسنی بندپی اظهار داشت: برای جلوگیری از هزینه های سرسام آور درمان تلاش داریم برنامه‌ای برای ایجاد شناسنامه سلامت در استان تهران برای شهروندان فراهم کنیم تا خدمت بهتری به مردم صورت بگیرد.

منبع: فارس

پیام بگذارید